Kateřina Černá

Logistik s intuitivně-analytickým přístupem pro vaši firmu

Kateřina Černá

Logistik s intuitivně-analytickým přístupem pro vaši firmu

Pomohu vám narovnat a upravit firemní procesy tak, aby váš podnik, systémy i teamy fungovaly hladce a efektivně.

Interim management v logistice

Logistické poradenství a procesy

Komplexní celní problematika firem

Profesní a business koučink

Ve firmách řeším důsledky špatných procesů i komunikace.

Odhaluji slabá místa a navrhuji změny, aby firma jako celek mohla fungovat smysluplně, efektivně a s lehkostí.

Mám dar ve firmách zjednodušovat a propojovat vše, co lze, a co k sobě patří. 

Jsem zastáncem pravidla: Nejdříve standardizovat a pak teprve vylepšovat. 

V prvé řadě pracuji s interními zdroji a snažím se maximálně využít to, co je ve firmě už k dispozici.

Při zefektivňování procesů využívám svého přesahu do mnoha oblastí 

Mám všeobecný přehled v logistice, přesah do financí, výroby, HR s cílením na zákazníka a také dar propojovat.

Stavím na týmovosti a spolupráci.

Najmete-li si mě, najímáte si člena teamu.

Narovnáme a upravíme vaše firemní procesy pro hladké a efektivní fungování

“Důsledky špatných procesů a nedostatečné komunikace padají dennodenně na hlavy zaměstnanců a utvrzují jejich frustraci z nefunkčnosti systému. Leadři mají za úkol odhalit příčiny, změnit proces a nastavit komunikaci, aby jejich teamy mohly pracovat smysluplně, efektivně a s lehkostí,” a já jim v tom pomáhám.

Narovnáme a upravíme vaše firemní procesy pro hladké a efektivní fungování

“Důsledky špatných procesů a nedostatečné komunikace padají dennodenně na hlavy zaměstnanců a utvrzují jejich frustraci z nefunkčnosti systému. Leadři mají za úkol odhalit příčiny, změnit proces a nastavit komunikaci, aby jejich teamy mohly pracovat smysluplně, efektivně a s lehkostí,” a já jim v tom pomáhám.