Kdo jsem?

Kateřina Černá – logistik s přesahem do financí, výroby a HR s orientací na zákazníka a darem propojovat.

V prvé řadě jsem logistik provozní a teamový hráč.

“Důsledky špatných procesů a nedostatečné komunikace padají dennodenně na hlavy zaměstnanců a utvrzují jejich frustraci z nefunkčnosti systému. Leadři mají za úkol odhalit příčiny, změnit proces a nastavit komunikaci, aby jejich teamy mohli pracovat smysluplně, efektivně a s lehkostí,” a já jim v tom pomáhám.

 

Jsem zastáncem pravidla: Nejdříve standardizovat a pak teprve vylepšovat. 

V první řadě pracuji s interními zdroji a snažím se maximálně využít to, co je ve firmě už k dispozici. Nákupy a investice navrhuji jen v nezbytně nutných případech anebo v případech, kdy budou pro firmu opravdu přínosem.

Kdo jsem?

Kateřina Černá – logistik s přesahem do financí, výroby a HR s orientací na zákazníka a darem propojovat.

V první řadě jsem logistik provozní a teamový hráč.

“Důsledky špatných procesů a nedostatečné komunikace padají dennodenně na hlavy zaměstnanců a utvrzují jejich frustraci z nefunkčnosti systému. Leadři mají za úkol odhalit příčiny, změnit proces a nastavit komunikaci, aby jejich teamy mohli pracovat smysluplně, efektivně a s lehkostí,” a já jim v tom pomáhám.

 

Jsem zastáncem pravidla: Nejdříve standardizovat a pak teprve vylepšovat. 

V první řadě pracuji s interními zdroji a snažím se maximálně využít to, co je ve firmě už k dispozici. Nákupy a investice navrhuji jen v nezbytně nutných případech anebo v případech, kdy budou pro firmu opravdu přínosem.

Má silná stránka je všeobecný přehled v logistice s přesahem do financí, výroby, HR a s cílením na zákazníka a dar propojovat.

Mé zkušenosti

Zkušenosti v logistice a podnikání jsem nabírala už od dětství, jelikož moji prarodiče i rodiče pracovali v dopravě a ve skladech a od revoluce jsme měli vlastní firmu až do roku 2020.

Běžně jsem se pohybovala mezi kamiony a ve skladu, doma se řešilo vše co se týká funkčnosti a nastavení firmy, aby byla stabilní, důvěryhodná a výdělečná.

Má cesta logistika započala v roce 1998, kdy se mi naskytla příležitost pracovat na německých hranicích u německé spedice.

*5 let praxe v EU na německé spedici, celní řízení, celní zařazování zboží, zastupování firem

*5 let jako Traffic specialist u TE Connectivity – importy a exporty, celní řízení, clení, celní zařazování a klasifikace zboží, určování původu zboží, správa dat v SAP týkající se trade compliance. SAP Key User pro oblast Warehousing a Transportation, účast na výběrových řízeních na dopravce, integrace nových systémů

*3 roky Project manager pro dopravu po EU v Německu

*2 roky asistentka managera německého výrobního závodu s přesahem do HR

*7 let na pozici managera logistiky

Jak pracuji

 • Důvěra je základ pro komunikaci a spolupráci
 • Integrace do teamu a zapojení do stávajících procesů pro co nejdetailnější analýzu stavu
 • Provozní problémy řeším ihned, a to s teamem, aby se současně učili, že řešit se má, jak se řeší, proč se řeší a odžili si efekt svého konání na vlastní kůži
 • Klientům posílám přehled zjištěných problémů, návrhy řešení a přehledy činností a společně vybíráme, na co se zaměřit přednostně
 • Vždy maximálně využívám veškeré zdroje, které má firma interně k dispozici. Nejsem u vás proto, abych utrácela, ale abych standardizovala a zefektivnila, co už ve firmě máte.
 • Buduji a nastavuji komunikaci a spolupráci mezi odděleními. Velmi často je to 80% všech firemních problémů. Výrazným znakem nefunkčnosti systému je počet porad a čas strávený na poradách. Čím víc porad, tím míň funkční komunikace a procesy.
 • Jsem certifkovaná koučka, a v tomto oboru se dál vzdělávám a poznatky a zkušenosti využívám při stabilizaci a rozvoji teamů i jednotlivců.

S čím dalším vám pomohu

 • implementace nového software, kdy nemáte interně dostatečné personální kapacity
 • školení zaměstnanců
 • koučink pro vaše zaměstnance
 • pomoc v krizových životních situacích vašich zaměstnanců a jejich integrace zpět do pracovního procesu v kooperaci se zaměstnavatelem

Jsem logistička, která si dala za cíl zlepšit firmám i lidem život.

 Ve firmách řeším důsledky špatných procesů a nedostatečné komunikace. Snažíme se odhalit příčiny, změnit procesy a nastavit komunikaci tak, teamy mohly pracovat smysluplně, efektivně a s lehkostí.

Při zefektivňování procesů a systémů pracuji primárně s interními zdroji a snažím se jich maximálně využít. Nákupy a investice navrhuji jen v nezbytně nutných případech anebo budou-li pro firmu opravdu přínosem.